Ieder huwelijk kent zijn ups en downs. Wanneer je realistisch bent begrijp je dat, maar teveel mensen leven op een roze wolluk! Neem deze acht negatieve punten eens door, zodat jijzelf en jouw partner er beide beter op worden met de Wil van Allah!

 1. Wangedrag – gemene of hatelijke dingen zeggen, kwalijke grappen uithalen en mekaar beledigen.
 2. Negeren – iemands “Salaams” niet beantwoorden, of mekaar niet het goede (luisterende) oor geven en dingen met elkaar delen.
 3. Liegen – Allah verbiedt de gelovigen het liegen. Er is in de Islam geen plaats voor leugenaars. Moge Allah ons voor dit kwaad behoeden. Amien.
 4. Beloften verbreken – Dat je iets wat je is toevertrouwd ook waar maakt is eveneens een belangrijk kenmerk van een gelovige.
 5. Contact vermijden – Je omhelst de broeders in de moskee, maar wat dan met de knuffel voor je vrouw? Toe nou! Je kan het.
 6. Wantrouwen en achterklap – Allah zegt (interpretatie van de betekenissen):
  “O jullie die geloven, vermijdt de meest kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.”
  (De Edele Koran 49:12)
 7. Te druk – Maak tijd voor mekaar. Jullie hebben rechten over elkaar. Geef iedereen waar hij/zij recht op heeft en je zal zelf krijgen waar jij recht op hebt.
 8. Aanbidding verwaarlozen – Allah zal nooit tevreden zijn over iemand die Zijn Leiding verlaat en Hem niet vereert. Dit zal meer dan al het andere zware problemen veroorzaken in Moslimgezinnen en ze zelfs verscheuren.

 

verricht Du’a en vraag Allah je en je familie te helpen
om het beste te verkrijgen in dit leven en in het Volgende Leven
en om ons allen te vergeven en te behoeden voor het Hellevuur.