Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door MoslimKado.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel MoslimKado.nl er alles aan doet de informatie op de website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, sluit MoslimKado.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. MoslimKado.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De informatie op deze site kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door MoslimKado.nl worden verwijderd of gewijzigd. MoslimKado.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor vragen over onze producten of diensten kunt u ons contacteren.